Adres : Fevzi Çakmak Mah. Kottim Sanayi Sit. 10576. Sokak No: 7 Karatay - KONYA | Telefon : +90 332 342 33 17 | Faks: +90 332 342 28 21